Vad är inköpsprocessen i Österrike?

Köpprocessen i Österrike skiljer sig från den i Sverige. När köparen har valt en fastighet att köpa, tecknar han ett köp-erbjudande ("Kaufanbot"). Vanligtvis betalas inga insättningar vid dess underskrift, men köparen måste ha alla pengar för inköpet klart eftersom Kaufanbot är rättsligt bindande. Då kommer en advokat att förbereda inköpsavtalet ("Kaufvertrag") och öppna spärrkontot. Köparen skickar inköpspriset till spärrkontot. Advokaten kontrollerar fastigheten för att bekräfta äganderätten och eventuella därmed sammanhängande bördor och utarbetar sedan fastighetsinkontraktet. Detta kontrakt är undertecknat av båda parter och äganderätten till fastigheten överförs till köparen i fastighetsregistret ("Grundbuch").