Kan jag köpa någon fastighet i Österrike?

EU-medborgare kan köpa fastigheter i Österrike på samma villkor som österrikiska köpare. Det finns likväl många restriktioner för användningen av fastigheten, men det beror på regionen där du köper. På populära turistplatser finns det i allmänhet 3 typer av fastigheter:

  • "Hauptwohnsitz": det här gäller fastigheter som endast kan användas som huvudboende. Du kan antingen köpa sådan egendom för att göra den till din huvudsakliga bostad eller du kan hyra den till någon som kommer att etablera sin huvudsakliga bostad där.

  • "Zweitwohnsitz": det här gäller fastigheter som kan användas som andra hem och du behöver inte hyra ut det. Dessa egenskaper är relativt sällsynta i populära skidregioner.

  • "Touristische Vermietung": Dessa fastigheter måste hyras ut och ägarna kan använda dem flera veckor per år.

    De flesta av de fastigheter som erbjuds på denna webbsida hör till den andra eller tredje gruppen, eftersom de är mer populära hos våra kunder.