Vad är skatter och andra kostnader i samband med köp av bostad i Österrike?

Kostnaden för att köpa en fastighet i Österrike betalas av köparen och beräknas som en procentandel av bruttoköpspriset. Det finns en fastighetsskatt på 3,5%,fastighetsregistretskostnader (1,1%), fastighetsmäklaravgifter (3% + moms) och juridiska / notariska avgifter (vanligen ca 2% + moms).

Provisionen på 3% + moms är marknadsstandard, men kan avstå från vissa nybyggda fastigheter. När du köper en ny fastighet i Österrike måste du också betala moms. Vänligen kontakta oss för mer information.