Hur skyddas köparen i Österrike när man köper en "off-plan" eller oavslutad egendom?

Det finns stor efterfrågan på österrikisk egendom, därför säljs de flesta av de nya utvecklingen redan delvis innan byggandet är klart.

Att köpa en fastighet som ännu inte byggts är i allmänhet ganska säker i Österrike. Betalningar görs i etapper, med den sista avbetalningen från utvecklaren för de första åren som en garanti.

Betalningarna hålls vanligen på notarius konto. Notaren släpper ut betalningarna endast mot ett dokument som visar att vissa arbeten har utförts.

Nybyggda fastigheter drar nytta av en 30 års garanti på eventuella byggfel.